Medyumluk İşaretleri

Medyum olmak, kendi kendinize karar verip başarabileceğiniz bir şey değildir. Bu yeteneğe haiz olmak için Allah tarafından bize bazı ilahi işaretler gönderilir. Önemli olan bu işaretleri kavrayabilmek ve Allah tarafından bize bahşedilen bu yeteneği doğru kullanmayı öğrenmektir. Bazı kimseler, medyum olmak için bu işin bir okuluna başvurmak gerektiğini düşünürler lakin yanılırlar. Zira medyumluk gönülle ve sezgiyle yapılan bir iştir.

Medyumluğun İşaretleri

Allah tarafından bize bahşedilen bir yetenek olup olmadığını anlamanın pek çok yolu vardır. Allah, bazı kimselerin kalp gözünü diğer kimselere oranla daha hassas kılmıştır. Bu da demek oluyor ki kalp gözü açık kimseler, diğer insanlara göre daha fazla şeyi sezme ve hissetme yeteneğine haizdir. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasında nasıl bir bağlantı var ise insan zihinleri arasında da bir bağlantı vardır. Bir kimse, rüyalarındaki alemde gördüklerini günlük hayatta sıkça bire bir yaşıyorsa ve olacak olan şeyleri önceden görüp tahmin edebiliyorsa, kendisine Allah tarafından bir yetenek bağışlanmıştır denilebilir. Medyum olmak için en başta bir öngörü yeteneğinizin olması ve 6. his olarak da adlandırılan kalp gözü açıklığının sizde mevcut olması gerekir.

Medyumluğu Doğru Kullanmak

Medyumlar, sıradan insanlara oranla hissiyatları daha kuvvetli olan ve sıklıkla düşünceleri duyguları gerçeğe dönen kişilerdir. Kimi zaman kalabalık bir ortamda kişilerin düşüncelerini hissedebilirler ve bazen de bir bakışla kişinin karakteri hakkında gerçekçi tahminler yapabilirler. Medyumlar, geçmişi ve şimdiki zamanı değerlendirirken kişiye geleceğe yönelik yerinde ve doğru tavsiyeler verebilirler. Allah’ın kendilerine bahşettiği yeteneği kötülük için kullanan medyumlar olduğu gibi yeteneğini iyiliklere kullanan medyumlar da vardır. İyi bir medyum olmak için size bahşedilen lütfu doğrular ve iyilikler için kullanmanız yararlı olacaktır. Allah’ın rızası dışına çıkabilecek kötülüklere gücünüzü harcamanız size zarar verebilir. Allah her insana düşünme kabiliyetinin yanında gönül sıcaklığı da vermiştir. Medyumlar, bu gönül sıcaklığını bünyesinde daha fazla barındıran kişilerdir. Medyumlarda kalp gözü açık olduğundan, Allah onlara yüksek bir öngörü yeteneği bahşetmiştir. Bu öngörülerini iyiye kullanan medyumlar, kendilerine dertle gelen insanlara yardım eder ve onlara iyi duygular aşılar, fakat güçlerini kötüye kullanan medyumlar ise, kendilerine kötülük yapma niyetiyle gelen insanlarla işbirliği yaparak Allah’ın rızasından saparlar. Bir medyumun iyi bir medyum olması için gereken ilk şey vicdanının ve kalbinin temiz olması, kötülüklerden arınmış olmasıdır. Allah ancak kuvvetli bir vicdana ve temiz bir kalbe güç bahşeder ve ona bu dünyada iyilik yapma gücü verir.

İyi bir medyum olmak isteyenler, öncelikle kendilerinde his kuvveti bulunup bulunmadığını tetkik etmeli ve kendilerine bahşedilen bir kuvvet olduğunu hissettiklerinde bu kuvveti yalnızca iyilikler için ve Allah’ın rızasıyla kullanmaları gerektiğini unutmamalıdırlar. Allah’ın yüreğinizi kuvvetlendirdiğini hissediyorsanız, şanslı kullardan birisiniz demektir, bundan sonrası için ise ihtiyacınız olan tek şey vicdanlı ve temiz kalpli olmaktır.www.aslanhoca.com

2 thoughts on “Medyumluk İşaretleri

Bir cevap yazın